DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Badania dla instytucji i samorządów

Badania opinii społecznej

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Badania dla instytucji i samorządów

W społeczeństwach demokratycznych współczesnego świata badania opinii społecznej stanowią istotne źródło poznania stosunku społeczności lokalnych do działań i idei władz.