DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Oferta

Oferta

• 11 Lut, 2010 • Kategoria: Oferta

W społeczeństwach demokratycznych współczesnego świata badania opinii społecznej stanowią istotne źródło poznania stosunku społeczności lokalnych do działań i idei władz. Prowadzimy sondaże w zakresie: – preferencji wyborczych – poziomu zaufania do instytucji społecznych – poziomu satysfakcji klientów z usług JST – poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych – stosunku do istotnych […]Badania rynku pracy

• 10 Lut, 2010 • Kategoria: Badania rynkowe i biznesowe

Nierozwiązane problemy natury społecznej, szczególnie zaś problemy dotyczące rynku pracy mogą hamować tempo rozwoju regionalnego i lokalnego i stanowić barierę ograniczającą wzrost jakości życia mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest z pewnością odpowiednie planowanie oparte na dokładnej analizie zmian zachodzących na rynku pracy. Złożony charakter problemów związanych z rynkiem pracy powoduje konieczność precyzyjnych diagnoz procesów zachodzących […]Tajny klient

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Mystery Shopping

Mystery shopping to specyficzne badanie wykorzystujące technikę obserwacji uczestniczącej, którego celem jest stwierdzenie poziomu jakości obsługi Klientów w punktach sprzedaży. Badania tego typu, mimo że dotyczą informacji zbieranych w punktach sprzedaży (wykonywania usług), nie są oceną pracowników, lecz kadry zarządzającej i wprowadzanych przez nią metod i sposobów organizacji pracy. Mystery Shopping pomaga w podniesieniu standardu […]Nie tylko zakupy

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Badania dla centrów handlowych

Oprócz zakupów niezbędna jest informacja o zakresie usług z jakich klient może skorzystać na terenie centrum handlowego , istotne jest także to, aby klient poznał pełna ofertę handlową i usługową.Twoja firma w oczach klientów

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Badania rynkowe i biznesowe

Dowiedz się jak Twoja firma jest postrzegana przez klientów i lokalną społeczność.Badania opinii społecznej

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Badania dla instytucji i samorządów

W społeczeństwach demokratycznych współczesnego świata badania opinii społecznej stanowią istotne źródło poznania stosunku społeczności lokalnych do działań i idei władz.