DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Badanie opinii na Górnym Śląsku

• 31 Lip, 2011 • Kategoria: Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Badań Opinii Publicznej Dobos z siedzibą w Szczawnie-Zdroju wykonał  na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach w ramach projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostw powiatowych” .


Badanie przeprowadzono na liczącej 1073 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców województwa Śląskiego.
Głównym celem badania była identyfikacja czynników mających wpływ
na poziom satysfakcji klientów z usług świadczonych przez jednostki publiczne.