DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Badania rynku pracy

• 10 Lut, 2010 • Kategoria: Badania rynkowe i biznesowe

Nierozwiązane problemy natury społecznej, szczególnie zaś problemy dotyczące rynku pracy mogą hamować tempo rozwoju regionalnego i lokalnego i stanowić barierę ograniczającą wzrost jakości życia mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest z pewnością odpowiednie planowanie oparte na dokładnej analizie zmian zachodzących na rynku pracy. Złożony charakter problemów związanych z rynkiem pracy powoduje konieczność precyzyjnych diagnoz procesów zachodzących na regionalnymi i lokalnym rynku, szczególnie w kwestii oczekiwań pracodawców.

 
Prowadzimy badania w zakresie:

  •  Analiz sektora przedsiębiorczości
  •  Analiz sytuacji na lokalnym rynku pracy
  •  Analiz kompetencji pożądanych na lokalnym, regionalnym rynku pracy