DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Badania opinii społecznej

• 9 Lut, 2010 • Kategoria: Badania dla instytucji i samorządów

W społeczeństwach demokratycznych współczesnego świata badania opinii społecznej stanowią istotne źródło poznania stosunku społeczności lokalnych do działań i idei władz.


Prowadzimy sondaże w zakresie:
– preferencji wyborczych
– poziomu zaufania do instytucji społecznych
– poziomu satysfakcji klientów z usług JST
– poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych
– stosunku do istotnych społecznie kwestii w debacie publicznej