DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Informacje

Firma Media.regional.pl,  ma zaszczyt przedstawić Państwu kolejną ofertę.

W związku z dynamicznie zachodzącymi procesami społecznymi , także w naszym regionie, powołaliśmy Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej.

Celem działalności ośrodka jest poznanie zjawisk społecznych  praw jakie nimi rządzą. Nasz ośrodek prowadzi badania i sondaże społeczne zgodnie z wymogami metodologii nauk społecznych. Przygotowaliśmy szerokie spektrum oferty badawczej. Przeprowadzamy badania dla firm , instytucji pozarządowych ,organów samorządowych, organizacji politycznych, kulturalnych i biznesowych.  Dla każdego klienta opracowujemy indywidualnie metodę badawczą , technikę i narzędzia badawcze. Dokonujemy analizy statystycznej uzyskanego materiału badawczego oraz przedstawiamy raport z przeprowadzonych badań, zawierający wnioski i prognozy społeczne.

Prowadzenie badań społecznych przyczynia się do usprawnienia działania organizacji, firm oraz pozwala dopasować ofertę do potrzeb społeczeństwa.

Badania społeczne znajdują również zastosowanie w marketingu politycznym , pozwalają poznać preferencje wyborcze oraz oczekiwania. Dysponujemy przygotowaniem merytorycznym i doświadczonym zespołem.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług naszego ośrodka.

Z poważaniem

Dyrektor DOBOS

Marek Gawroń